Διοικητικές Υπηρεσίες

Διοικητικές υπηρεσίες, οργάνωση εκδηλώσεων, έκδοση αδειών για καύση πυροτεχνημάτων από αστυνομικό τμήμα, λιμεναρχείο, πυροσβεστική υπηρεσία, αεροδρόμιο.

Διοικητικές υπηρεσίες, οργάνωση εκδηλώσεων, έκδοση αδειών για καύση πυροτεχνημάτων από αστυνομικό τμήμα, λιμεναρχείο, πυροσβεστική υπηρεσία, αεροδρόμιο.