Χαλκιδικής 10 Βοτανικός, Αθήνα, Τ.Κ. 10447
Τηλ: 2103462005
Κιν: 6932255674

Renting of Lightening Balloons

In this category you will find lighting balloons, two main categories,
a) With halogen bulbs 4000W / 2,5 or 3m
b) With HMI 2X1200W / 3m lamps

Rental of lighting balloons.