Λογαριασμοί Τραπεζών

 
 
Eurobank EFG
0026 0443 45 0200 0606 32
IBAN:
GR39 026 0443 0000 45 0200 0606 32
Swift code: (BIG) ERBKGRAA
 
 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
135 400 838 32
IBAN:
GR31 0110 1350 0000 135 400 838 32
Swift code:  (BIG) ETHNGRAA
 
 
Alpha Bank
1830 0233 0000 113    
IBAN:
GR64 0140 1830 1830 0233 0000 113
Swift code:  CRBAGRAA
 
     
Τράπεζα Πειραιώς
5069 071583 773
IBAN:
GR29 0172 0690 0050 6907 1583 773
Swift code: PIRBGRAA

 
PayPal
 
 
Όνομα δικαιούχου:
Καλιακάτσος Θεόδωρος